Posted on Leave a comment

Silhouette – problemer med kuttingen?

Silhouette Cameo  / Portrait – problemer med kuttingen?

Kniven kutter ikke –

 • Kutter kun en firkant, ikke bildet! – Har du tracet?
 • Det er ingen kuttelinjer / no cut i programmet.
 • Kniven er ikke satt riktig ned i knivholderen.
 • Autoblade – har du stilt inn i programmet riktig innstilling?
 • Ratchetblade, deep cut, premium  – har du stilt kniven fysisk og ikke kun i programmet?
 • Er tuppen på kniven skrudd fast?
 • Står knivbladet fast?
 • Kniven har rester av vinyl/papir på seg og må renses.
 • Kniven har blitt sløv og burde byttes ut.

Maskinen trenger kuttestreker for å vite hvor den skal kutte. Prøver du å lage egne kuttefiler av et bilde, må du trace dette først. Vi kommer tilbake til hvordan i eget innlegg.

Kniven kutter for dypt / gjennom kuttematten.

Juster kutteinnstilling, tilpass den til materialet du bruker. Ha lavere tall på kniv og evt force. Har du ikke autoblade (egen type kniv, følger med når du kjøper silhouette cameo 3) må du sørge for at kniven er stilt inn korrekt, da maskinen kun stiller inn knivdyden på autoblade. Ratchetkniv, premium og deep cut må du stille inn manuelt selv.

Sørg for at du har valgt kuttematte i programmet om du bruker det, og velg vekk kuttematte om du ikke bruker det.

Matten/materialet sklir.

Undersøk at matten ikke er slitt (nok limstyrke, ingen dype rift eller bøyd matte).

Sørg for at rullene står i riktig. Hendelen skal være vendt opp for at den skal være i låst posisjon(se røde piler).

Hvis materialet ikke har full bredde, kan en mulighet være å flytte på griperen (se gul firkant) på rullen. Når den er i løs posisjon kan du skru løs griperen på rullen, vend den til låsen er åpen og flytt den slik at den er på materialet du skal kutte. Lås den igjen, og lås fast rullene. Obs, kun cameo som kan justeres slik.

Den kutter kun deler av designet. 

Det kan være kniven. Åpne den (forsiktig, den er skarp!) ved å skru av nederste delen. Du kan bruke verktøy som fulgte med maskinen til dette, eller bruke fingrene / forsiktig med en tang.

Undersøk at ingen deler av vinyl eller papir sitter fast. Deretter ta tak i kniven, gjerne med en pinsett, og skru den hele veien rundt et par omganger. Dette kan løsne knivbladet om den satt fast. Skru på hetten igjen og prøv å kutt på nytt.

Undersøk også kuttestripen. Den vil naturlig få litt merker etter bruk, men den skal ikke ha dype kutt og ujevn overflate. Kuttestripen finner du på maskinen, under kniven og langs med der kniven / knivholderen går.

Kutter den kun delvis gjennom kan materialet være for tykt. Du kan da justere innstillingene til det materialet, f.eks øke “force”/kniv og senke farten. Evt kan du og velge flere “passes”, dvs antall ganger den skal kutte designet ditt.  Det er lurt å ikke øke innstillingene mer enn en må, fordi kniven kan bli fort slitt om en har knivbladet lengre ut enn nødvendig.

Hvis en har tykt materiale og du får ujevne kutt når du bruker “Passes” (passes forteller programmet hvor mange ganger kniven skal kutte designet) kan det være at griperen/rullene ikke klarer å holde på materialet riktig.

Undersøk matten, at den har nok lim og at rullene får godt tak på matten. At den ikke er bøyd eller har store rifter i seg. Eller at rullene får godt tak på materialet om du ikke bruker kuttematte. Det kan og være for tykt eller glatt materiale til at rullene får skikkelig tak. 

Mulig løsning :

 • Rengjøre kuttematten fri for rester av papir og lignende, evt nytt lim (dette gjør man på eget ansvar).
 • Anskaffe ny kuttematte.
 • Sette ned kuttefarten (speed) til lavere nummer.
 • Velger track enhancing.

Track enhancing : Ved å huke av for track enhancing vil maskinen kjøre materialet frem og tilbake et par ganger før kutting, dette vil lage et slags spor og bedre gripeflate for rullene. Dette alternativet finner du under SEND (se pil), deretter trykker på edit (de tre prikkene, se pil) ved ønsket kutteinnstilling. Da huker du av for track enhancing. Nå kan du trykke på X for å komme tilbake til kutteinnstillingene, eller trykke på save as og velge å lagre som eget materiale.

Går tregt, pauser, stopper opp, kutter dårlig.

En annen ting å tenke på er at maskinen bearbeider all informasjonen i dokumentet, også det som er på utsiden av kuttematten.

Om du ser på bildet under her vil maskinen ta imot informasjon om både de røde firkantene utenfor matten og den sorte firkanten på matten mens den kutter. Dette kan føre til at det rett og slett blir for mye informasjon på en gang, og den kan kutte merkelig eller bruke lang tid. 

Mulig løsning :

 • Sette ned speed (da vil datastrømmen og bli strupet, og mate maskinen saktere med informasjon).
 • Fjerne unødvendig design og bilder på siden av matten.
 • Kopiere designet på matten, åpne nytt dokument/ark og lime inn der.

Kopiere designet på matten og lime inn i nytt dokument kan også fungere selv om det ikke er noe synlig på siden av matten.

Til slutt, oppsumering av lure troubleshootingtips : 

Slå av og på kuttemaskinen og datamaskin.

Kopier designet og lim inn i nytt dokument.

Undersøk alle kabler, gjerne bytt USBinngang i datamaskinen hvis mulig.

Undersøk at alle skrivere er skrudd av (både selve skriveren og eventuelle program på datamaskin), og ikke sender informasjon til kuttemaskinen din.

Sjekk at du har siste oppdatering av programmet .

Er kuttemaskinen oppdatert? Obs, ikke avbryt når du oppdaterer! Husk å ta backup av alle filer.

Undersøk kniven. Har den noe på knivbladet, står fast eller er slitt?

Hvis ratchetblade, premium eller deep cut – er den stilt inn riktig?

Undersøk matten, har den noe rusk på? Er limet slitt? Er matten bøyd eller har store rift i seg?

Undersøk kuttestripen, har den hakk etter tidligere feilkutt?  (Det er den hvite stripen på maskinen som ligger direkte under kniven og der kniven går).

Har du riktig innstilling i programmet? Bruk gjerne funksjonen Test Cut for å undersøke om innstillingen er riktig. Da bruker du ikke så mye materiale på feilkutt.

Har du valgt kuttematte i programmet hvis du bruker kuttematte, og valgt ingen kuttematte hvis du ikke bruker det?

Leave a Reply